Web Site Privacy and Clarification Text

TESKA ARMATÜR SAN. VE TİC. A.Ş.
WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, bu web sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada elde ettiğimiz kişisel verileri ve diğer bilgilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Teska Armatür San. ve Tic. A.Ş. (Teska Armatür) tarafından hazırlanmıştır. Web sitemizi ziyaret bilgilerinizi, kişisel verilerin korunması politika ile aydınlatma metinlerinde  açıklandığı üzere işlemekte ve gizli tutmaktayız.

MERSİS Numarası: 164013564100012
Adresi: İkitelli OSB Mah. Hürriyet Blv. Deparko San. Sit. No.1/12 D:2 (HTK İŞ MRK) Başakşehir / İSTANBUL
Telefon: 0212 417 04 94
Fax:   0 332 238 10 89
E-mail: insankaynaklari@teska.com.tr
 1. OTOMATİK TOPLANAN BİLGİLER

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi … Hakkında Kanun (5651 s. Kanun) ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yükümlülüklerimiz gereği işlediğimiz: İnternet Protokol adresi (IP), ziyaret trafiği verilerini otomatik yolla işlemekteyiz.

Web sitemizde çerezler bulunmaktadır. Çerezler, web sitesi kullanıcısının bilgisayarına bilgi yükleyerek, web sitesine bu bilgisayardan yapılacak ziyaretlerin tanınmasını sağlar, sitenin kullanımını ve uygunluğunu arttırır. Bu konuda bilgilendirme açılış sayfamızın altında çerez uyarısı alanında bulunan Çerez Aydınlatma Metni’mizi tıklayarak ulaşabilirsiniz

 1. EDİNİLEN BİLGİLER

Web sitemizde bulunan “İletişim” ve “İnsan Kaynakları CV Formu” üzerinden iletilen ad, soyad, eposta, telefon no, ve CV içerik bilgilerini şirket faaliyetlerinde müşterilere (potansiyel müşteriler dahil) ve personel teminine yönelik işlemekteyiz. Bu kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirme “İletişim Formu” altında  “Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onayı” alanında yapmaktayız.

Web sitemizde bulunan İletişim Formu ile sadece kendinize ait verileri müşteri işlemleri için paylaşmanızı bekliyoruz. Eğer aracı olarak veya başka bir suretle üçüncü kişiler adına, örneğin bir aile bireyi için hareket ediyorsanız; Söz konusu üçüncü kişinin yetkili temsilcisi veya aracısı olma yükümlülüğünü üstlendiğiniz ve söz konusu üçüncü kişiden bizim onlara ait bilgiyi toplamamız, işleme tabi tutmamız, kullanmamız ve açıklamamız için gerekli tüm izinleri aldığınız anlamına gelir. Üçüncü kişiye ait bilgileri sizden elde ettiğimiz için, üçüncü kişiye bu Aydınlatma Metninde yer alan bütün hususları aktarmak, tercihen söz konusu üçüncü kişiye bu beyanın bir kopyasını temin etmek veya bu şahısları web sitemize yönlendirmek sizin sorumluluğunuzdur.

 1. ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİNİN KORUNMASI

Teska Armatür, özellikle web sitemizde çocukların mahremiyetinin korunmasına önem vermektedir. 18 yaşından küçüklere ait bilgiler, asla bilerek toplanmamakta ve saklanmamaktadır. Ancak çocuklarla ilgili bilgilerin, sizin adınıza verdiğimiz hizmetlerin ifası amacıyla toplanması ve saklanması gerekli olabilmektedir.

 1. BİLGİLERİN NASIL KULLANILACAĞI

Bu web sitesi üzerinden ve diğer şekillerde topladığımız, kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleme tabi tutup kullanabiliriz:

 • Web sitesinin yönetimi, geliştirilmesi
 • Müşteri işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Ürün tanıtım ve reklam
 • İnsan Kaynakları süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Yazılım ve donanım satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kayıtlarımızı ve veri tabanımızı güncelleştirmek,
 • Verdiğimiz hizmetleri kişiselleştirme, özelliklerini geliştirme,  Bize ilettiğiniz üçüncü kişilerle ilgili bilgileri saklama.
 1. İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Hukuki Sebepleri
Ad, Soyad, e-posta adresi, telefon, bilgisi ve mesajınız Şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz sebebiyle Kanun md. 5/2f
CV bilgileri Şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz sebebiyle Kanun md. 5/2f
Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş

Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP

Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı

5651 s. Kanun’da md. 4 “Yer Sağlayıcının Sorumluluğu” hükmü uyarınca açıkça veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacı ile Kanun md.5/2ç
Ziyaret Edilen Sayfalarınızın Bilgisi Şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz sebebiyle Kanun md. 5/2f
 1. KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

Teska Armatür, kişisel veri ve diğer bilgilerinizi, bu verileri kullanılarak elde ettiği verileri başta iletişim taleplerini karşılayabilmek, yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek, kullanıcıların güvenliğini sağlamak, elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, kurumsal yönetim politikalarımızı uygulayabilmek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Teska Armatür, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yasal şartların sağlanması halinde yurt dışına da aktarabilecektir.

 1. DİĞER KONULAR

Teska Armatür kişisel olmayan bilgileri kullanarak, kullanıcı istatistikleri ve web sitesi kullanımı ile ilgili bilgi takibi raporları oluşturabilir ve bu raporları başkalarıyla paylaşabilir. Rapordaki hiçbir bilgi, kimlik ve diğer kişisel verilere bağlı olmamaktadır.

Veri ihlallerine karşı, bilgisayar ağı, uygulamaları ve veri tabanının güvenli olması ve yetkisiz girişlere ve kullanıma kapalı olması için önlemler alıyoruz. Kişisel verileriniz ile ilgili güvenlik kaygınız var ise, bu bilgileri internet yoluyla göndermeyiniz.

Web sitemiz diğer web sitelerine veya internet kaynaklarına bağlantı verebilir. Bu bağlantılardan birine girdiğinizde başka bir web sitesine veya internet kaynağına geçiş yapmış olursunuz. Bu kaynak, isteğiniz doğrultuda veya “cookies” veya diğer araçlarla sizden bilgi alabilir. Teska Armatür’ın bu web siteler veya internet kaynakları veya bunların bilginizi toplaması, kullanması veya ifşa etmesi ile ilgili bir sorumluluk, yükümlülük veya kontrolü yoktur. Diğer web sitesi ve internet kaynaklarının gizlilik politikalarını gözden geçirmeniz ve bilgilerinizi nasıl toplayıp kullandığı konusunu anlamanız gerekir.

 1. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını web sitemizde bulunan Teska Armatür Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Teska Armatür’e ileterek yapılabilir.

 1. YÜRÜRLÜK

Teska Armatür, zaman içinde bu Aydınlık Metninde değişiklik veya ekleme yapabilir. Yapılacak değişiklik, web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olur.

 

Teska Armatür San. ve Tic. A.Ş.
Adresimiz: İkitelli OSB Mah. Hürriyet Blv. Deparko San. Sit. No.1/12 D:2 (HTK İŞ MRK) Başakşehir / İSTANBUL